Zaštita podataka


Vrlo ozbiljno pristupamo zaštiti podataka. Vaše lične podatke obrađujemo prema zakonskim propisima, kao i prema ovoj izjavi o zaštiti podataka.


Korišćenje naše veb-stranice je, po pravilu, moguće i bez navođenja ličnih podataka. Ako se na našim stranicama prikupljaju lični podaci (npr. ime, adresa ili e-mail adrese), to se uvek radi na dobrovoljnoj osnovi.

 

Formular za kontakt


Nakon slanja formulara za kontakt, lice odgovorno za zaštitu podataka obrađuje vaše lične podatke radi procesuiranja vašeg upita na osnovu saglasnosti, koju ste dali slanjem formulara.

Nemate zakonsku ili ugovornu obavezu da stavite na raspolaganje lične podatke. Nedostavljanje ličnih podataka ima za posledicu da ne možemo da prosledimo i obradimo vaše zahteve.

U svakom trenutku imate pravo da povučete svoju saglasnost slanjem pismenog saopštenja, što neće uticati na pravnu valjanost obrade podataka koja se odvijala do opozivanja saglasnosti.

Kolačići

Ova veb-stranica upotrebljava kolačiće. Kolačići omogućavaju da veb-stranice budu lakše i efikasnije za korišćenje. Kolačić je mala tekstualna datoteka, koja služi za čuvanje informacija. Kada posetite neku veb-stranicu, na računaru posetioca se čuva kolačić. Ako korisnik kasnije ponovo poseti tu veb-stranicu, veb-stranica može da očita ranije sačuvane kolačiće i da tako utvrdi da li je korisnik ranije već posećivao tu veb-stranicu i za koje delove veb-stranice se naročito interesovao. Više informacija o kolačićima možete saznati na stranici WIKIPEDIA.

Promena podešavanja za kolačiće

Kako veb-pregledač postupa sa kolačićima, koji kolačići su dozvoljeni a koji se odbijaju, korisnik može da definiše u podešavanjima veb-pregledača. Gde se tačno nalaze ta podešavanja, zavisi od veb-pregledača. Detaljne informacije o tome mogu se pozvati preko funkcije „Pomoć“ odgovarajućeg veb-pregledača. Ako je korišćenje kolačića ograničeno, možda neće biti moguće korišćenje svih funkcija ove veb-stranice u punom obimu.

Kolačići na našoj veb-stranici

Naša veb-stranica upotrebljava sledeće kolačiće:
  • CookieConsent: služi za čuvanje saglasnosti za upotrebu kolačića.
  • gaOptout: služi za memorisanje odbijanja usluge Google Analytics.
  • Google Analytics: pogledajte tačku Google Analytics

Google Analytics

Ova veb-stranica koristi Google Analytics, uslugu veb-analitike kompanije Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska na pravnoj osnovi pretežnog opravdanog interesa (analiza korišćenja veb-stranice). Iz tog razloga smo sa kompanijom Google sklopili ugovor o obradi podataka po nalogu.

Prilikom pozivanja naših veb-stranica, preko softvera se uspostavlja veza sa Google serverima i podaci se prosleđuju na servere koji se delom nalaze i u SAD. Google Analytics upotrebljava kolačiće za memorisanje informacija o korisnicima veb-stranica i za analizu korišćenja veb-stranice od strane korisnika.

Ova veb-stranica koristi funkciju anonimizovanja IP adrese. Preko nje, Google prethodno skraćuje i tako anonimizuje vašu IP adresu na teritoriji država članica Evropske unije ili drugim državama Evropskog ekonomskog prostora. Samo u izuzetnim slučajevima, kompletna IP adresa se prenosi na Google server u SAD i tamo se skraćuje.

Prema podacima kompanije, Google koristi prikupljene podatke za analizu korišćenja veb-stranice, sastavljanje izveštaja o aktivnosti na veb-stranici i za pružanje ostalih usluga u vezi sa korišćenjem veb-stranice i pristupom internetu.

Takođe, Google prosleđuje ove informacije trećim licima ako je to propisano zakonom ili ako treća lica obrađuju te podatke po nalogu kompanije Google.

Detaljne informacije o postupanju sa podacima korisnika u okviru usluge Google Analytics možete pronaći u izjavi o zaštiti podataka kompanije Google odnosno Google Analytics.

Deaktiviranje usluge Google Analytics

U principu, na svim veb-stranicama možete sprečiti prikupljanje vaših podataka za uslugu Google Analytics, tako što ćete sa sledećeg linka preuzeti dodatak za pregledač i instalirati ga: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Prikupljanje vaših podataka za uslugu Google Analytics možete sprečiti samo na ovoj veb-stranici, tako što kliknete na sledeći link. Preuzima se kolačić za odbijanje saglasnosti, kojim se sprečava prikupljanje vaših podataka kada veb-stranicu budete posećivali u budućnosti. Deaktiviranje usluge Google Analytics

Deaktivirati Google analitiku

Server Log File

Radi nadzora tehničke funkcije i povećanja bezbednosti servera, ova veb-stranica na osnovu pretežnog opravdanog interesa odgovornih osoba (tehničke mere bezbednosti) obrađuje sledeće podatke u datoteci evidencije na serveru (server log file):

  • pozivani sadržaj
  • vreme upita na serveru
  • tip pregledača / verzija pregledača
  • korišćeni operativni sistem
  • referentni URL
  • IP adresa (anonimizovana)
  • naziv hosta pozvane veb-stranice

Facebook Pixel

Diese Website verwendet Facebook Pixel, einen Webanalysedienst der Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland („Facebook“) auf der Rechtsgrundlage des überwiegenden berechtigten Interesses (Analyse der Websitenutzung). Wir haben dazu mit Facebook einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen. Die Daten werden teilweise in die USA übertragen. Die Übermittlung der Daten in die USA erfolgt auf Grundlage des Privacy Shields.

Beim Aufruf unserer Webseite wird über eine Software eine Verbindung zu den Servern von Facebook hergestellt und Daten an teils in den USA befindlichen Server von Facebook übermittelt. Facebook Pixel verwendet zudem Cookies zur Speicherung von Informationen über den Website-Benutzer und zur Analyse der Benutzung der Website durch die Website-Benutzer. Laut Angaben von Facebook wird Facebook die erhobenen Daten benutzen, um die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.

Auch wird Facebook diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Facebook verarbeiten. Detaillierte Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Facebook finden Sie in der Datenschutzerklärung von Facebook.

Vaša prava

Imate pravo na informisanje, ispravku, brisanje i ograničavanje obrade ličnih podataka. Ukoliko pravna osnova za obradu vaših ličnih podataka počiva na vašoj saglasnosti ili u ugovoru koji ste sklopili, imate pravo na prenos podataka.

Imate pravo na opozivanje eventualno dodeljene saglasnosti za obradu vaših ličnih podataka. Opozivanje saglasnosti ne utiče na pravnu zasnovanost obrade ličnih podataka do trenutka opozivanja.

Imate pravo na prigovor u vezi sa obradom vaših ličnih podataka radi direktnog marketinga. U slučaju prigovora, vaši lični podaci se više ne obrađuju radi direktnog marketinga.